Blog szalonego Sieciowca

Technologia Any-Firewall

Technologia Any-Firewall zapewnia prawidłową komunikacjię w trybie rzeczywistym, bez utrudnień spowodowanych pracą na komputerach znajdujących się za zaporami ogniowymi (ang. Firewall), aby podczas połączenia z Internetem nie naruszać zasad bezpieczeństwa w firmie.

Spójne współdziałanie z Firewall’em
Kluczowym elementem rzeczywistej komunikacji wideo przez Internet jest sytuacja, w której użytkownicy są w stanie połączyć się między sobą, korzystając z różnych rozwiązań Firewall o różnorodnych konfiguracjach. Firewall może nieumyślnie zablokować sesję wideo, powodując niezadowolenie użytkowników, zmniejszenie produktywności, a czasami nawet doprowadzić do utraty potencjalnych korzyści biznesowych. Technologia Any-Firewall zapewnia spójną współpracę działania aplikacji w dowolnej konfiguracji ze znanymi na rynku sprzętowymi i software’owymi firewall’ami.

Brak zagrożenia
Protokoły komunikacji wideo, takie jak: H.323, wymagają otwarcia specyficznych portów po stronie Firewall’a, aby zapewnić ich poprawne działanie. Pozostawienie tych portów otwartych, tworzy ryzyko narażenia bezpieczeństwa systemu, istnieją bowiem „złośliwe” aplikacje, wykorzystujące te porty do włamywania się do systemu. Technologia Any-Firewall nie osłabia bezpieczeństwa Firewall’a, gdyż nie wymaga otwarcia specyficznych portów przychodzących.

Obsługa NAT/PAT w konfiguracjach Firewall
Technologia Any-Firewall obsługuje użytkowników z prywatnym, wirtualnym lub publicznym adresem IP, korzystając z dowolnej konfiguracji NAT (translacja adresu sieciowego) i PAT (translacja adresu portu), stosowanej w konfiguracjach zapór ogniowych.