Blog szalonego Sieciowca

Napięcie elektryczne w sieci

oscyloskopNapięcie elektryczne to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.

Jakie napięcie elektryczne jest w polskich gniazdkach?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej napięcie elektryczne w polskich gniazdkach wzrosło z dwustu dwudziestu watów do dwustu trzydziestu. Niektórzy użytkownicy bali się, że taka zmiana negatywnie wpłynie na urządzenia elektryczne w domach, na przykład na komputery czy telewizory. Zupełnie niepotrzebnie, Polska już od 1994 roku stosowała się do norm panujących w Europie.

Co daje wyższe napięcie elektryczne w sieci?

Wyższe napięcie w gniazdkach jest o wiele bardziej ekonomiczne. Przy większym napięciu urządzenia elektryczne pobierają mniej prądu, ich moc pozostaje ta sama. To oznacza mniejsze straty ciepła w kablach, zdecydowanie mniejsze są też spadki napięcia.

Jakim urządzeniem mierzy się napięcie w sieci elektrycznej?

Napięcie w sieci elektrycznej mierzy się za pomocą oscyloskopu. Oscyloskop został stworzony w 1897 r. przez niemieckiego fizyka Karla Ferdinanda Brauna. Oscyloskop jest to urządzenie służące do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje oscyloskopów.

  • Pierwszy z odchylaniem ciągłym bądź okresowym.
  • Drugi uniwersalne z odchylaniem ciągłym oraz wyzwalanym.
  • I trzeci tak zwany szybki, który mierzy bardzo duże częstotliwości.

Ponadto oscyloskopy możemy podzielić na analogowe i cyfrowe. Te pierwsze posiadają lampę oscyloskopową oraz cyfrowe. Te zamiast lampy posiadają wiele nowocześniejszy monitor.