Blog szalonego Sieciowca

DV Max Enabler

dvmaxUniwersalny moduł do uaktywniania wejścia DV w kamerach cyfrowych. Jeden model działa zarówno z kamerami SONY, Canon, JVC, Panasonic. Po podłączeniu modułu do kamery naciskamy przycisk aby ją przeprogramować. Po przeprogramowaniu wyjście cyfrowe kamery staje się dwukierunkowe tzn. można z niego korzystać również jako z wejścia. Możemy wtedy korzystać z kamery jak z magnetowidu cyfrowego.
Moduł w przeciwieństwie do programu komputerowego pozwala nagrywać sygnał cyfrowy zarówno z komputera z kartą cyfrową jak i drugiej kamery cyfrowej.

Lista obsługiwanych kamer:

 • SONY (wersji europejskich E) DCR-VX1000 (SN<42300), VX9000 (SN<15900), PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC7, TRV7 (z VMCLM7), TRV8, TRV9 (SN<52500),TRV10, TRV11, SC100, DSR200P, kamer Digital8: DCR-TRV7000 /7100, DCR-TRV110/ 120/ 125/ 210/ 310/ 320/ 410/ 420/ 510/ 520/ 8000. W kamerach D8 umożliwia nagrywanie zarówno przez wyjście cyfrowe jak i analogowe.
 • Panasonic: NV-DS1/ DS5/ DS8/ DS11/ DS12/ DS15/ DS25/ DS33/ DS35/ DS55/ DS77/ DS99/ DA1/ AGE-Z30/ DX100.
 • JVC: DLC10/ 20, GR-DVL20/ 30/ 40/ 100/ 200/ 300, GR-DVX4/ 7, GR-DVL9200/ 9500
 • Thomson: VMD 2/3/8
 • Canon: DM-MV1/ 3/ 10, DM-MV20 (z DU200), DM-MV30/ 200/ 300.

DV Enabler – Instrukcja obsługi:

Należy przeczytać przed użyciem!

 1. Wyłącz kamerę.
 2. Podłącz DV Enabler do złącza „digital still picture” kamery Panasonic lub „jlip” kamery JVC lub złącza „LANC” kamery Sony lub Canon (1). Przy kamerach SONY i Canon należy skorzystać z przejściówki znajdującej się w komplecie z DV Enablerem. Wtyczka powinna być dokładnie wciśnięta, w przypadku problemów docisnąć ręką.
 3. Włącz magnetowid w trybie PLAYER (odtwarzania). W przypadku JVC należy włączyć DV Enabler naciskając na krótko przycisk po włączeniu kamery(2) (3).
 4. Dioda w module DV Enabler zacznie migotać. Po nie więcej niż 50 sekundach przestanie migotać i pozostanie w kolorze:
  • o zerwonym – jeśli wejście cyfrowe kamery nie jest obecnie aktywne
  • o zielonym – w pozostałych przypadkach (gdy np. kamera została już przeprogramowana)
 5. Aby uaktywnić (lub przeciwnie – zdezaktywować) wejście cyfrowe w kamerze należy nacisnąć przycisk w module na dłużej niż 3 sekundy(5). Dioda zacznie mrugać ponownie. Kiedy dioda przestanie mrugać pozostanie w zmienionym kolorze:
  • o zielonym – wejście zostało uaktywnione
  • o czerwonym – wejście przestało być aktywne.
 6. Operację z punktu 5. można powtarzać wielokrotnie w celu ponownej zmiany stanu wejścia kamery z aktywnego na nieaktywne i vice versa(4).
 7. Kiedy dioda już nie mruga, można wyłączyć kamerę i odłączyć moduł DV Enabler. Nowa konfiguracja kamery została zapisana. Wejście jest aktywne tak długo aż ponownie nie zostanie zdezaktywowane poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku (patrz p.5)
 8. Kiedy dioda jest zielona (aktywne wejście cyfrowe), kamera przyjmuje sygnał cyfrowy wideo poprzez złącze i-link (IEEE1394). Aby nagrać na kamerę wystarczy krótko kliknąć przycisk na module. Zatrzymanie nagrywania odbywa się poprzez przycisk STOP kamery.

Uwagi:

DV Enabler nie może zdezaktywować wejścia w kamerze, w której go wcześniej nie uaktywnił. Oznacza to, że każda kamera jest przyporządkowana do konkretnego modułu. Nie można również przeprogramować drugiej kamery do czasu aż nie zostanie odprogramowana pierwsza.

(1)Aby użyć DV Enabler z kamerą Canon MV20 potrzebny jest adapter DU200. Do kamery SONY DCR-PC7E potrzebny adapter VMC-LM7

(2)Przy podłączeniu kamery JVC do modułu DV Enabler, moduł samodzielnie zasila się z umieszczonej w nim baterii 12V (ref.GP23A). Jeśli po naciśnięciu przycisku modułu dioda się nie zapala, nawet na chwilę, bateria musi zostać wymieniona na nową o tych samych parametrach.

(3)Aby oszczędzać baterię, DV Enabler podłączony do kamery JVC, automatycznie wyłącza się po ok.1 minucie.

(4)W przypadku JVC nowa konfiguracja pozostanie zapisana tylko przy użyciu zasilania z sieci – nie z baterii. Po przeprogramowaniu należy wyłączyć zasilanie z sieci bez wychodzenia w trybu player. Wtedy konfiguracja zostanie zapisana.

(5)Canon MV1: Kiedy dioda zaczyna migać, przy innych kamerach puść przycisk w module. Nie dotyczy to jednak kamery Canona MV1. Gdy przeprogramowujesz ten model, trzymaj przycisk tak długo aż zostanie uaktywnione wejście DV (dioda przestanie migać i pozostanie w kolorze zielonym). Jeśli puścisz przycisk wcześniej, nagrywanie na tej kamerze nie będzie działać.