Blog szalonego Sieciowca

Częstotliwości telefonii komórkowej

telefonWszyscy operatorzy telefonii komórkowej proponują usługi w systemach 900 i 1800. Często spotykamy się z pytaniem o różnice między tymi systemami.

Oto one:
Dzięki wykorzystaniu niższych częstotliwości fal aparaty komórkowe GSM 900Mhz mają dużo większy zasięg w porównaniu z telefonami działającymi w sieci DCS 1800Mhz. Operatorom sieci GSM łatwiej zatem dotrzeć do najodleglejszych nawet regionów kraju, również tych o mniejszej liczbie mieszkańców. System ten jednak ma mniejszą przepustowość niż DCS 1800 i dlatego gorzej działa w dużych miastach. Mogą zdarzyć się tam trudności w uzyskaniu połączenia, a jego jakość może okazać się niezadowalająca, ponieważ fale o częstotliwości 900Mhz słabo przenikają przez ściany budynków.

Na terenie dużych aglomeracji, w których znajduje się wielu abonamentów, lepszym rozwiązaniem jest system DCS 1800. Działa on na krótszych falach i w szerokich przedziałach częstotliwości, co pozwala uzyskać nawet dziesięciokrotnie większą liczbę dostępnych kanałów przypadających na kilometr kwadratowy. W dużym mieście daje to możliwość łatwiejszego uzyskania połączenia o dużo lepszej jakości, gdyż fale o częstotliwości 1800Mhz przenikają przez większość ścian.

Ponieważ jednak zasięg aparatów działających w sieci DCS 1800 jest mniejszy, koszty instalacji systemu są dużo wyższe, więc poza dużymi aglomeracjami jest on po prostu nieopłacalny, a tym samym niedostępny. Z tego też względu telefon komórkowy działający w sieci DCS 1800 jest mało praktyczny w podróży. Dzięki koncesjom przyznanym przez Ministerstwo Łączności, od 1 marca 2000 roku wszyscy operatorzy polskich sieci telefonii komórkowej mogą oferować usługi w obu systemach jednocześnie. Nowoczesne, dwusystemowe telefony komórkowe automatycznie przełączają się z jednego systemu na drugi w zależności od miejsca, w którym znajduje się abonent.