Blog szalonego Sieciowca

Awarie sieci wodociągowych

Systemy, których działanie związane jest z dostarczaniem wody w budynkach mieszkalnych, są bardzo ważne. Dlatego ich ewentualna awaria związana jest z wieloma negatywnymi następstwami. Dotyczą one najczęściej uszkodzenia przewodu bądź innej części całej konstrukcji, które uniemożliwia normalnej funkcjonowanie.

wodociagiAwaria sieci wodociągowych wiąże się oczywiście z przerwą w dostawie wody do mieszkań. W branży wymienia się tak zwane usterki nagłe i stopniowe. Pierwsze z nich powstają zazwyczaj za sprawą zmian właściwości wytrzymałościowych materiału, z którego stworzona jest sieć. Najważniejsze jest to, iż nie sposób jest przewidzieć, jak długi będzie okres ich trwania a także tego, jaki zasięg obejmą. Niezwykle trudno jest im również zapobiegać, bo, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się nagłością występowania. W przypadku awarii stopniowych zadanie jest nieco ułatwione, gdyż dotyczą one postępujących zmian związanych z zużyciem materiału. Ich wystąpienie jest łatwo dostrzegalne, dlatego istnieje szansa naprawienia wszelkich nieprawidłowości. Aby tak się stało, potrzebne są jednak liczne i przeprowadzane systematycznie kontrole funkcjonowania całej sieci.

Jeżeli opisane usterki wystąpią, bardzo ważne jest szybkie i sprawne powiadomienie odpowiednich służb. Pogotowie wodociągowe będzie miało za zadanie przede wszystkim zlokalizowanie awarii, a następnie jej usunięcie. Istotne jest to, iż wszelkie zmiany odporności materiału rozrastają się w bardzo szybkim tempie, dlatego ewentualna zwłoka może doprowadzić do znacznego powiększenia uszkodzonego obszaru.

Wskazuje się, iż najczęstszymi przyczynami różnego rodzaju awarii jest niedostateczna szczelność i przepustowość rur, które dostarczają wodę.